english

رازیانه


نام محصول : رازیانه رازیانه
طبع محصول : گرم
خواص محصول :

افزایش و تصفیه کننده شیر مادر - معالجه تاخیر زمان قاعدگی - درمان کم خونی و ضعف اعصاب - هاضم - نیرودهنده

نحوه مصرف محصول :

بعد از هر غذا یک استکان میل شود.