english

برگ گردو


نام محصول : برگ گردو برگ گردو
طبع محصول : گرم
خواص محصول :

پایین اوردنده قند خون - درمان نقرس - مقوی - ضد عفونی کننده - قطع شیر مادر

نحوه مصرف محصول :

قبل از هر غذا یک استکان میل شود.