english

برگ زیتون


نام محصول : برگ زیتون برگ زیتون
طبع محصول : سرد
خواص محصول :

پائین اوردنده قند خون - تنظیم فشار خون - تقویت حافظه - مفید برای نارساییهای کبدی - رفع سردرد - مدر - تسکین دندان درد

نحوه مصرف محصول :

قبل از هر غذا یک لیوان میل شود.